Multidisipliner Prensiplerle Oral Diagnoz

Multidisipliner Prensiplerle Oral Diagnoz


Editör: Prof. Dr. İlknur ÖZCAN

Yardımcı Editörler: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk ERTÜRK

                                Dr. Öğr. Üyesi Merve YELKEN KENDİRCİ


İstanbul Tıp Kitabevleri