Oral Diseases Atlas

Ağız Hastalıkları Atlası

Kitap Yayın Tarihi: 1.1.2010

Kitap Yazar Adı: Prof. Dr. Semih ÖZBAYRAK

Ağız Hastalıkları Atlası lezyonların özelliklerini hem şematik hem de klinik görüntüleriyle açıklarken, muayene yöntemleri ve tanı için anamnez yollarını basamaklarıyla gösteriyor. Tanı kriterleri, ayırıcı tanı ve yaklaşımlarıyla ağız hastalıları konusunda Türkiye`de bu alandaki ilk eser. Ağız mukozası lokal sistemik hastalıklara bağlı olarak görülen değişikliklerin etyolojileri farklı da olsa oluşumların görünümleri çoğu kez birbirine benzemektedir. Bu durum tanıya ulaşmada önemli bir problem olarak yansımaktadır. Eser lezyonların özelliklerini hem şematik hem de klinik görüntüleriyle açıklarken, muayene yöntemleri ve tanı için anamnez yollarını basamaklarıyla göstermektedir. Ayrıca resimler metinleriyle birlikte karşılıklı sayfalarda sunulmakta, konular sistemli bir bütünlük içerisinde takip edilebilmektedir. Atlas; tanı kriterleri, ayırıcı tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla ağız hastalıkları alanında Türkiye`de bir "ilk eser"olma durumundadır. Diş hekimliği, Dermatoloji, KBB, İç Hastalıkları, Çene ve Plastik Cerrahi gibi branşların kesişme noktası olarak ortaya çıkabilen ağız boşluğuna ait belirtileri içerik zenginliği ve farklı bir stil ile ele alan bu eser klinisyenlere yönelik detaylı bir kaynak kitap olma durumunda. Atlas, Prof. Dr. Semih Özbayrak tarafından hazırlandı. Yazar, 1980 yılından itibaren Berlin Üniversitesi ve Marmara Üniversitesindeki birikimlerini ve klinik deneyimlerini okuyucu ile paylaşmakta. Eserde yazarın orijinal arşivinden seçtiği 49`u histopatolojik/sitolojik olmak üzere 662 resim ve 20 şekil ile hastalıkların özellikleri pratik tanıya yönelik olarak sunulmaktadır.