US & Biopsy Course

AĞIZ HASTALIKLARINDA TANISAL DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ: 

Sitolojik, histolojik ve ultrasonografik inceleme

Yer: Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Isparta- 02-04 Mayıs 2024

Kursun öğrenim hedefleri; oral mukoza hastalıklarının genel ve ayırıcı tanısal özelliklerinin değerlendirilmesi; malignite riski taşıyan oral mukozal lezyonlar başta olmak üzere tanıda kullanımı önerilen ve girişimsel olmayan yardımcı yöntemlerin (vital boyama tekniğinin ve fırça biyopsisinin) sunulması; girişimsel biyopsi yöntemlerinin ve klinik uygulamada ip- uçlarının anlatılması; ultrason ile ilgili temel bilgilerin, genel terminolojinin, teknik ve uygulama detaylarının, güncel uluslararası rehber önerileri doğrultusunda kullanım amaçlarının, baş-boyun bölgesinin sonografik özelliklerinin, malignitelere ve lenf nodu metastazlarına özgü ultrasonografik kriterlerin, ultrason rehberlikli girişimsel işlemlerin ve intra-operatif uygulamaların teorik ve pratik uygulama şeklinde öğretilmesidir.

Kurs programı içerisinde üç adet pratik bölüm bulunmaktadır. İlk bölümde boyama ve biyopsi tekniklerinin, ikinci bölümde ise ultrasonografi cihazı üzerinde temel uygulamaların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Üçüncü pratik uygulamada ise ultrason rehberlikli ince iğne aspirasyon biyopsisinin ve ultrason rehberliğinde biyopsi işleminin uygulamalı olarak öğretilmesi amaçlanmaktadır.

KURS PROGRAMI

I.GÜN- 02 Mayıs 2024 Perşembe

09:00-10:30 Prof. Dr. Semih Özbayrak – Oral Mukozada Lezyondan Tanıya, Tanıdan Tedaviye

10:30-11:00 Kahve molası

11:00-12:00 Prof. Dr. Pelin Güneri –Oral Mukoza Lezyonlarının Tanısında Sitolojik ve Vital Boyama Yöntemleri

12:00-14:00 Öğle Yemeği

14:00-15:00 Prof. Dr. Filiz Namdar Pekiner -Oral Mukoza Lezyonlarının Tanısında Biyopsi Yöntemleri

15:00-15:30 Kahve molası

15:30-16:30 Prof. Dr. Fatma Çağlayan –Ultrasonografik Anatomi


II.GÜN- 03 Mayıs 2024 Cuma

09:00-11:30 Sitolojik ve Vital Boyama Uygulamaları

12:00-13:00 Öğle Yemeği

13:00-14:30 Biyopsi Uygulamaları

14:30-16:00 Ultrasonografi Altında İnce İğne Aspirasyon

III. GÜN- 04 Mayıs 2024 Cumartesi Sosyal Program

09:00-15:00 Sagalassos Antik Kent Gezisi, Burdur Ağlasun.


Havaalanı-otel transferleri organizasyona dahil değildir. Misafirlerimizin kendilerince sağlanacaktır.